Karanlık Tehlike: Bağnazlık

Allah ahir zamanda Darwinist, materyalist ve ateist felsefelere karşı yürütülen ilmi faaliyetleri vesile ederek bütün batıl inanışların fikir sistemini çökertip, yok edecektir

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)

 1.

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder... (Enbiya Suresi, 18)
 
 

 

 

Allah Kuran’da hakkın, doğrunun karşısındaki bütün mantıkları, fikirleri, sistemleri batıl olarak nitelendirmiştir. Allah’ın bütün kainatı yoktan yarattığı, bütün insanların Allah’a kul oldukları, dünyanın geçici bir imtihan yeri olduğu, asıl hayatın ahirette olduğu, bütün insanların ahirette Allah’ın huzurunda hesaba çekilecekleri ve amellerine göre ya cennetle ödüllendirilecekleri ya da cehennemle cezalandırılacakları gerçeğine aykırı düşen her türlü inanç Kuran’a göre batıldır.

Allah dünya hayatında imtihanın bir gereği ve sırrı olarak batıl olan her türlü fikir akımını yaygın kılabilir. İnsanların çoğunluğunu din ahlakından uzak, sapkın felsefelere bağlanmış kılabilir. Bu durum gerçek Müslümanların değerini daha da arttırır. İlk yaratılan insan olan Hz. Adem’den kıyamete kadar iyilerle, kötüler arasındaki fikir mücadelesi devam edecektir. Zahiren İslam ahlakı dışındaki fikirler yaygın gibi gözükse de, Allah sonucunda mutlaka iyileri, yani Allah taraftarlarını galip kılacaktır. Müslümanın esas olarak alması gereken Allah’ın Kuran’daki vaadidir. Allah Kuran’da Müslümanları İslam ahlakının dünya hakimiyetiyle müjdelemektedir.

 

... O, dilediğine yardım eder. O, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. (Bu,) Allah'ın va’didir; Allah, vadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu bilmezler. (Rum Suresi, 5-6)

 

Son 150 yıldır bütün dünyayı kan gölüne çeviren darwinist, materyalist, ateist zihniyetin varlığı da imtihanın bir gereğidir. Ancak ahir zamanda Allah Hz. Mehdi’nin ilmi çalışmalarını vesile edecek ve hakkı yani İslam ahlakını, yaratılış gerçeğini dünyanın dört bir yanında duyurarak batıl inanışların felsefesini, fikir sistemini çökertecektir. Bu vesileyle insanlarda hızla İslam ahlakına yönelme başlayacaktır.

Bu ayette “hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın ederifadesiyle Allah yanlış olan bütün inançların fikir sistemini doğruyla yani Allah inancı ve Kuran ahlakı ile yok edeceğini, darmadağın etmek fiiliyle de yeniden toparlanamayacak şekilde çökerteceğini ifade etmektedir.

 

 

2.

...Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir... (Enbiya Suresi, 18)
 

 

 

Nitekim günümüzde Darwinizm karşıtı yapılan her türlü ilmi çalışmayla evrim teorisi gibi tarihi bir yalanın bütün foyası ortaya çıkmış, bu pagan dininin bütün fikir sistemi, dayanak noktaları bilimsel gerçekler ile darmadağın hale getirilmiştir. Öyle ki özellikle ülkemizde Allah’a inananların oranı %95’lere yükselmiştir. Diğer Avrupa ülkelerinde de Allah’a iman edenlerin sayısında çok hızlı bir yükseliş yaşanmaktadır. Allah’ın Kuran ayetinde bildirdiği şekilde bütün batıl inançların temelini oluşturan köklü bir teori yok olmuştur, çok yakın bir gelecekte ise tamamen tarihin derinliklerine gömülecektir.

Bu ise, İslam ahlakının bütün yeryüzüne hakim olması için çok önemli bir adımdır.

 
3.

...(Allah'a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)

 

 

Ayetin bu bölümünde Yüce Rabbimiz hak bu kadar açıkken, özellikle ahir zamanda hakkı bu kadar anlaşılır kılmışken, batılın da çürük fikir yapısını bu kadar aşikar hale getirmişken, hala direnip, batıla dalanları “eyvahlar size” diyerek uyarmaktadır.

Kuran’daki her ayet Müslümanlara hitap eder. O nedenle Müslümanlar Allah’ın bütün uyarılarını, tehditlerini dikkate alır ve bu vesileyle Allah korkularını arttırırlar. Ahir zamanda yaşayan Müslümanların üzerindeki sorumluluk da çok büyüktür. Allah inancının, İslam ahlakının dünya çapında yayıldığı böyle şerefli bir dönemde vicdanlarıyla doğruyu gören Müslümanların birlik olmaları, batıla karşı girişilen ilmi mücadeleye güçlerinin yettiği oranda maddi-manevi mutlaka destek olmaları, Peygamberimiz (s.a.v.)’in gelişini müjdelediği Hz. Mehdi (a.s.)’a ortam hazırlamak için aşkla ve şevkle çaba harcamaları gerekmektedir.


2010-03-01 10:12:35

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top